Difference in the weights of cracking crowds in the allowance for Ibn Sayda (d. 458 AH), part three / semantic study

Abstract

'in alghayat mn hdha albahth hu takid hqyqt lighawiat mufaduha 'in allughat alearabiat lughat hrrt wulisan natiq bila qywd, wamae dhlk f'innha takhdae lidawabit qiasiat ealaa almustawaa alnahwii walsarfii walsuwtii waldilalii wahadha ma ainmazat bihi, faealaa alrghm min hadhih aldawabit tafaraeat mufradatuha watanawaeat hataa tajawazat kl alhudud alty thddha ean hadhih aldiyibajat allughawiat alty tarfud alhawajiza, wakhayr dalil ealaa dhlk altabayun alsarfii aldhy 'iinmazat bih sur jumue altaksir fi maejam (almkhss) liaibn sayidat almutawafaa (458 h) - aljuz' althalth- aldhy la nukad najid fih surat jame mufaradat lilfazi almfrid, faqad wajadna tnweaan jmeyaan yatarawah bayn althalath sur wal'arbae fama fwq, walam yakun hdha altanawue aetbatyaan bal ja' wfqaan lildilalat aleamat alty yataqabaluha allafaz wayastaltifuha aleaqlu, wlel hadha hu alssr fi altafarud aldhy lamasnah fi (almkhss) ean baqy almuejamat allughawiat alty turid allafaz aqtsaraan ealaa alaistitrad allaghawi, faqad aietamad abn sayidat fi bayan sur jumue altaksir almutabayinat srfyaan ealaa 'iimkaniat hasriha fi haql dilaliin wahid, wakayf la wahu alqayl: ((fashrbt nafsi ean dhlk 'iilaa 'an 'ajmae ktabaan mshtmlaan ealaa jmye ma saqat 'ily min allughat 'iilaa ma la bal bih ... hataa sar kalfasl aldhy tatabayan bih al'anwae min taht aljins