research centers


Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Article
הריאליזם אצל יוסף חיים ברנרבסיפורו (מסביב לנקודה)البحث بلغة العبرية

Author: رعد حسن علي
Journal: wasit journal for humanities واسط للعلوم الانسانية ISSN: 1812 0512 Year: 2008 Volume: 4 Issue: 7 Pages: 144-192
Publisher: Wassit University جامعة واسط

Loading...
Loading...
Abstract

הקדמה
יוסף חיים ברינר מהסופרים העבריים החשובים ששיחק תפקיד חשוב בהתפתחותה של הספרות העברית החדשה מתוך יצירותיו הספרותיות והתרבותיות השונות וגם סגנונו הנמלץ .
ברינר שיך לאסכולה הריאליסטית , אסכולה זות יצאה לאור – דוקטרינה ספרותית – בחצי הראשון ממאה – התשע עשרה , הריאליסטית מתנגדת עם הרומנתיקה .. הריאליזם הלכה במגמת הפרוזה כמו הסיפורים והמחזות , אבל הרומנתיקה מתכוינת לשירה .. והפילסוף הצארפתי וולתיר ( 1694 – 1778 ) הוא הראשון שיצא את הפילוסופיה הריאליסטית באירופה . ( 1 )
הריאליזם נרגשת בההתקוממות המדעית ובהפילוסופיה הרציונליזם אף היא תובעת לאינוונציה הספרותית בציור הדברים שיוצאים למסגרת העצמות וההתקוממות על בעיות החיים בגלל הדמיון והסנטימנטליות הרבים שנטעה בה הרומנטיקה . ( 2 )
בין הפילוסופיה הריאלית והאידאלית ארעה התנגדות , אסכולה הריאלית רואה את עיקר החיים רע , איבל ועוקצנות , אולם האידאלית רואה שהחיים ביסודה טוב ואושר.. הריאליזם משתכלת לחיים במראה שחורה כיהה אבל האידאלית במראה שפיר , סיכוי וטוב . ( 3 )
חבירי הריאליזם חושבים שצריך להעריך את המציאות מתוך צילום שטחי החיים בלי שינוי, לכך האסכולה הריאליסטית היא אסכולת כל העם לשינוי רמתם בגלל שהיא מתרכזת בהכיוון האוגגתיותית יותיר מהעצמות . ( 4 )
צריך על הסופיר להבין המציאות החברתי שמסביב לו,למען שיתקיים עם נושא סיפורו. ( 5 )
אחרי כל זאת אנחנו רואים שחשוב לסופיר הריאליסטי להתוותר בפנים הסביבה הבשוטה להכלל ולהעביר את כל הבעיות , האיבל והמציאות שנמצא תוך העם בסגנון ברור וקל לקורא כמו שעשה ברנר בסיפורו (מסביב לנקוה) שכוללת חמש ועשרים פרק , ואנחנו במחקר זה השתמשנו במספר מפרקי הסיפור .

Keywords


Article
הריאליזם אצל יוסף חיים ברנר בסיפורו (מסביב לנקודה)

Author: מאת م.م . رعد حسن علي
Journal: wasit journal for humanities واسط للعلوم الانسانية ISSN: 1812 0512 Year: 2008 Volume: 4 Issue: 8 Pages: 131-150
Publisher: Wassit University جامعة واسط

Loading...
Loading...
Abstract

הקדמהיוסף חיים ברינר מהסופרים העבריים החשובים ששיחק תפקיד חשוב בהתפתחותה של הספרות העברית החדשה מתוך יצירותיו הספרותיות והתרבותיות השונות וגם סגנונו הנמלץ .ברינר שיך לאסכולה הריאליסטית , אסכולה זות יצאה לאור – דוקטרינה ספרותית – בחצי הראשון ממאה – התשע עשרה , הריאליסטית מתנגדת עם הרומנתיקה .. הריאליזם הלכה במגמת הפרוזה כמו הסיפורים והמחזות , אבל הרומנתיקה מתכוינת לשירה .. והפילסוף הצארפתי וולתיר ( 1694 – 1778 ) הוא הראשון שיצא את הפילוסופיה הריאליסטית באירופה . ( 1 )הריאליזם נרגשת בההתקוממות המדעית ובהפילוסופיה הרציונליזם אף היא תובעת לאינוונציה הספרותית בציור הדברים שיוצאים למסגרת העצמות וההתקוממות על בעיות החיים בגלל הדמיון והסנטימנטליות הרבים שנטעה בה הרומנטיקה . ( 2 ) בין הפילוסופיה הריאלית והאידאלית ארעה התנגדות , אסכולה הריאלית רואה את עיקר החיים רע , איבל ועוקצנות , אולם האידאלית רואה שהחיים ביסודה טוב ואושר.. הריאליזם משתכלת לחיים במראה שחורה כיהה אבל האידאלית במראה שפיר , סיכוי וטוב . ( 3 ) חבירי הריאליזם חושבים שצריך להעריך את המציאות מתוך צילום שטחי החיים בלי שינוי, לכך האסכולה הריאליסטית היא אסכולת כל העם לשינוי רמתם בגלל שהיא מתרכזת בהכיוון האוגגתיותית יותיר מהעצמות . ( 4 ) צריך על הסופיר להבין המציאות החברתי שמסביב לו,למען שיתקיים עם נושא סיפורו. ( 5 ) אחרי כל זאת אנחנו רואים שחשוב לסופיר הריאליסטי להתוותר בפנים הסביבה הבשוטה להכלל ולהעביר את כל הבעיות , האיבל והמציאות שנמצא תוך העם בסגנון ברור וקל לקורא כמו שעשה ברנר בסיפורו (מסביב לנקוה) שכוללת חמש ועשרים פרק , ואנחנו במחקר זה השתמשנו במספר מפרקי הסיפור .

Keywords

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Resource type

article (2)


Language

English (1)


Year
From To Submit

2008 (2)